Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Energija

    Ime datoteke: Energija

    Opis: Sposobnost da se vrši neki rad; svojstvo materije, njen sastavni dio; nema e. bez materije, niti materije bez e. postoje razni oblici e., kao, npr. mehanička (potencijalna i kinetička), toplotna, električna, zračna, hemijska; kinetička e., e. nekog tijela koje se nalazi u pokretu. Tijelo ss masom m, koje se kreće brzinom v., ima k.e. od ½ mv2 jedinica rada, tj. mv2/2 V. erg; potencijalna e., e. položaja; e. tijela koje miruje zavisnosti od njegovog položaja. Tijelo s masom m, na visini h. iznad Zemljine površine ima p.e. od mgh; ovaj izraz predstavlja veličinu rada koji će neko tijelo izvršiti padajući na zemlju.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Energetika ili mozda Enervatio; enervacija.