Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Endocarditis

    Ime datoteke: Endocarditis

    Opis: Endokarditis, zapaljenje tkiva koje oblaže srčane šuljine, i to naročito srčane zaliske (e. Valvularis); bakterijski e., predstavlja teško oboljenje i ima akutan ili subakutan tok. Akutni oblici (e. Ulcerosa) javljaju se u toku teških septičkih oboljenja (pneumonija, peurperalna sepsa itd.). Subakutni oblik (e. Bacterialis subacuta – lenta) izaziva najčešće Streptococcus viridans. Ovaj se oblik obično nadovezuje na neku staru srčanu manu; reumatički e., e. koji se javlja u toku reumatičke groznice i koji se najčešće završava promjenama na srčanim zaliscima (srčane mane). Simptomi su: ubrzan puls, lupanje srca, laka dispneja i pojava šumova na srčanom vrhu ili bazi.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Endemski index ili mozda Endocardium.