Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Emmanatio

    Ime datoteke: Emmanatio

    Opis: Emanacija, (1) isparavanje, zračenje, izviranje; (2) proizvod raspadanja radioaktivnih elemenata (radijuma, torijuma i aktinijuma) u gasnom stanju; radiumova e., element s atomskim brojem 86 i atomskom težinom 222, koji se prije zvao niton, a sada se zove radon (n). lako se rastvara u vodi. Otuda ga ima u toplim izvorima, npr. u Niškoj banji, Sokobanji, Topuskom, Laškom i dr.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Emissarium ili mozda Emmenagoga.