Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Embryocardia

    Ime datoteke: Embryocardia

    Opis: Embriokardija, ritam srčanog rada u kome su razmaci između srčanih tonova isti, tako da se srčani tonovi na srcem čuju kao ravnomjerno kucanje česovnika. Najčešće postoji pri elsudativnom perikarditisu. Sin. ritam časovnika.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Embrylogia ili mozda Embryoma.