Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Embrylogia

    Ime datoteke: Embrylogia

    Opis: Embriologija, dio morfologije koji ispituje promjene kroz koje prolaze višećelijski organizmi od jajeta do pojave osnova za organe i diferenciranja ćelija u začecima. V. embrion, metamorfoza, fiziologija razvića (pod razviće).


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Embrionalno ili mozda Embryocardia.