Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Embolia

    Ime datoteke: Embolia

    Opis: Embolija, proces prenošenja izvjesnog stranog ili patološkog materijal (embolusa) putem krvi s jednog mjesta u kardiovaskularnom sistemu na drugo, gdje se zadržava zato što je lumen toliko uzan da ne može kroz njega proći. Patološki materijal može biti: otkinuti dio tromba (trombina e.), masne kapljice (mase e.), ćelije tumora ili organa (ćelijska e.), gasovi ili vazduh (gasna ili vazdušna e.) itd. E. je ortogradna kada se embolus kreće u normalnom pravcu krvotoka, retrogradna kada se on kreće u pravcu protivnom normalnom strujanju krvi, a paradoskna kada embolus koji potiče iz venskog sistema prelzai u arterijski sistem kroz otvorenu ovalnu jamu u pregradi između pretkomora srca. Posljedica e. su infarkt (srca, pri zapušenju grana koronarnih arterija, bubrega itd.), kolikvaciona i koagulaciona nekroza (kolikvaciona nekroza mozga, pri zapušenju moždanih arterija); septička e., stvaranje septičkih appscesa u slučajevima kada u trombotičnom embolusu ima bakterija, što je često slučaj pri tromboflebitisu (u purerperijumu, pri zapaljenju srednjeg uha itd.).


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Embolectomia ili mozda Embolijska pneumonija.