Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Elektronski par

    Ime datoteke: Elektronski-par

    Opis: Elektron i pozitron koji nastaju kada fotoni velike energije (više MeV) bombarduju čvrstu materiju ili neki gas. Upadni gama-zrak nestaje, pretvara se u masu, dajući po jedan elektron i pozitron (elektronski par); ovi se dalje kreću u suprotnom pravcu s kinetičkom energijom koja je približno za 1 MeV manja od kinetičke energije upadnog fotona. Za stvarnaje elektronskog para potrebna je minimalna energija od 1,02 MeV, tako da masa nastalog elektrona i pozitrona ima po 0,51 MeV. U pitanju je, dakle, anihilacija zračenja.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Elektronski mikroskop. ili mozda Elektron-volt.