Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Elektrolit

    Ime datoteke: Elektrolit

    Opis: Elektrovalentno jedinjenje koje u vodenom rastvoru disosuje na katjone i anjone. U elektrolite spadaju: kiseline, baze, amfoterni elektroliti i soli.


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Elektrokucija ili mozda Elektroliza.