Bosanske Medicinski Leksikon

Medicinski Leksikon - Medicinski Rjecnik Medicinski Recnik

Elektricitet

    Ime datoteke: Elektricitet

    Opis: Jedna vrsta energije; niz pojava koje odaje elektron (ili pozitron). Ima dvije vrste: negativan e., ili smole, i pozitivan, ili stakla. Dalje, e. može biti u stanju mirovanja (statički) i u stanju kretanja (električna struja). Svaki atom ima u sebi i pozitivan i negativan e. Prema tome, e. je sastavni dio materije. E. u medicini ima vrlo široku primjenu s obzirom na to da živa bića stvaraju e. (biolektričke pojave); da se proučava dejstvo e. na živa bića (elektrobiologija i elektrofiziologija); da se e. iskorišćuje u dijagnostičke i u terapijske svrhe (elektrodijagnostika i elektroterapija).


    Takodjer vas moze zanimati opis termina, rijeci ili bolesti: Električan ili mozda Električni nadražaj.