Croatia Zute Stranice

PETRINJA PROMET d.o.o. Petrinja

044 81 41 00


  Ime tvrtke: PETRINJA PROMET d.o.o.

  Telefon: 044 81 41 00

  Ime datoteke: petrinjaprometdoopetrinja

  Adresa: Ivana Mažuranića 7

  Grad: Petrinja

  Region: 44250 Petrinja

  Opis: TMR (Trgovina Mjesovitome Robom)