Croatia Zute Stranice

PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. Rijeka

051 64 59 81


  Ime tvrtke: PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o.

  Telefon: 051 64 59 81

  Ime datoteke: perutninaptujpipodoorijeka

  Adresa: F. Čandeka bb

  Grad: Rijeka

  Region: 51000 Rijeka

  Opis: Meso i preradjevine