Croatia Zute Stranice

OPĆINSKI SUD U ZADRU Zadar

023 21 15 51


    Ime tvrtke: OPĆINSKI SUD U ZADRU

    Telefon: 023 21 15 51

    Ime datoteke: opcinskisuduzadruzadar

    Adresa: Borelli 9

    Grad: Zadar

    Region: 23000 Zadar

    Opis: Sudovi i pravosudne ustanove