Croatia Zute Stranice

OPĆINSKI SUD U ZADRU Zadar

023 21 15 51


  Ime tvrtke: OPĆINSKI SUD U ZADRU

  Telefon: 023 21 15 51

  Ime datoteke: opcinskisuduzadruzadar

  Adresa: Borelli 9

  Grad: Zadar

  Region: 23000 Zadar

  Opis: Sudovi i pravosudne ustanove