Croatia Zute Stranice

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU Karlovac

047 60 61 11


  Ime tvrtke: OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

  Telefon: 047 60 61 11

  Ime datoteke: opcinskisudukarlovcukarlovac

  Adresa: Trg J. B. Tita 1

  Grad: Karlovac

  Region: 47000 Karlovac

  Opis: Sudovi i pravosudne ustanove