Croatia Zute Stranice

OPĆINSKI SUD U GLINI Glina

044 52 59 00


  Ime tvrtke: OPĆINSKI SUD U GLINI

  Telefon: 044 52 59 00

  Ime datoteke: opcinskisudugliniglina

  Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 5

  Grad: Glina

  Region: 44400 Glina

  Opis: Sudovi i pravosudne ustanove