Croatia Zute Stranice

OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI Crikvenica

051 78 04 44


  Ime tvrtke: OPĆINSKI SUD U CRIKVENICI

  Telefon: 051 78 04 44

  Ime datoteke: opcinskisuducrikvenicicrikvenica

  Adresa: Kralja Tomislava 85a

  Grad: Crikvenica

  Region: 51260 Crikvenica

  Opis: Sudovi i pravosudne ustanove