Croatia Zute Stranice

OPĆINSKI SUD U BENKOVCU Benkovac

023 68 11 01


  Ime tvrtke: OPĆINSKI SUD U BENKOVCU

  Telefon: 023 68 11 01

  Ime datoteke: opcinskisudubenkovcubenkovac

  Adresa: Stjepana Radića bb

  Grad: Benkovac

  Region: 23420 Benkovac

  Opis: Sudovi i pravosudne ustanove