Croatia Zute Stranice

OPĆINA ŽMINJ Žminj

052 84 62 50


  Ime tvrtke: OPĆINA ŽMINJ

  Telefon: 052 84 62 50

  Ime datoteke: opcinazminjzminj

  Adresa: Pazinska cesta bb

  Grad: Žminj

  Region: 52341 Žminj

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije