Croatia Zute Stranice

OPĆINA SVETVINČENAT Svetvinčenat

052 56 00 16


  Ime tvrtke: OPĆINA SVETVINČENAT

  Telefon: 052 56 00 16

  Ime datoteke: opcinasvetvincenatsvetvincenat

  Adresa: Svetvinčenat bb

  Grad: Svetvinčenat

  Region: 52342 Svetvinčenat

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije