Croatia Zute Stranice

OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU Lopatinec

040 85 61 09


  Ime tvrtke: OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU

  Telefon: 040 85 61 09

  Ime datoteke: opcinasvetijurajnabregulopatinec

  Adresa: I.G. Kovačića 111a

  Grad: Lopatinec

  Region: 40311 Lopatinec

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije