Croatia Zute Stranice

OPĆINA SOKOLOVAC Sokolovac

048 83 83 15


  Ime tvrtke: OPĆINA SOKOLOVAC

  Telefon: 048 83 83 15

  Ime datoteke: opcinasokolovacsokolovac

  Adresa: Trg dr. Tomislava Bardeka 4

  Grad: Sokolovac

  Region: 48306 Sokolovac

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije