Croatia Zute Stranice

OPĆINA SKRAD Skrad

051 81 06 20


  Ime tvrtke: OPĆINA SKRAD

  Telefon: 051 81 06 20

  Ime datoteke: opcinaskradskrad

  Adresa: Josipa Blaževića-Blaža 8

  Grad: Skrad

  Region: 51311 Skrad

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije