Croatia Zute Stranice

OPĆINA SKAKAVAC Karlovac

047 22 14 89


  Ime tvrtke: OPĆINA SKAKAVAC

  Telefon: 047 22 14 89

  Ime datoteke: opcinaskakavackarlovac

  Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 1

  Grad: Karlovac

  Region: 47000 Karlovac

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije