Croatia Zute Stranice

OPĆINA PODRAVSKE SESVETE Podravske Sesvete

048 81 96 07


  Ime tvrtke: OPĆINA PODRAVSKE SESVETE

  Telefon: 048 81 96 07

  Ime datoteke: opcinapodravskesesvetepodravskesesvete

  Adresa: Ivana Mažuranića 3

  Grad: Podravske Sesvete

  Region: 48363 Podravske Sesvete

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije