Croatia Zute Stranice

OPĆINA PETRIJANEC Petrijanec

042 71 42 20


  Ime tvrtke: OPĆINA PETRIJANEC

  Telefon: 042 71 42 20

  Ime datoteke: opcinapetrijanecpetrijanec

  Adresa: Trg Svetog Petra 1

  Grad: Petrijanec

  Region: 42206 Petrijanec

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije