Croatia Zute Stranice

OPĆINA NOVA KAPELA Nova Kapela

035 38 40 15


  Ime tvrtke: OPĆINA NOVA KAPELA

  Telefon: 035 38 40 15

  Ime datoteke: opcinanovakapelanovakapela

  Adresa: Trg kralja Tomislava 13

  Grad: Nova Kapela

  Region: 35410 Nova Kapela

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije