Croatia Zute Stranice

OPĆINA MARIJA BISTRICA Marija Bistrica

049 46 90 60


  Ime tvrtke: OPĆINA MARIJA BISTRICA

  Telefon: 049 46 90 60

  Ime datoteke: opcinamarijabistricamarijabistrica

  Adresa: Trg Pape Ivana Pavla II 26

  Grad: Marija Bistrica

  Region: 49246 Marija Bistrica

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije