Croatia Zute Stranice

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA Malinska

051 85 86 96


  Ime tvrtke: OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

  Telefon: 051 85 86 96

  Ime datoteke: opcinamalinskadubasnicamalinska

  Adresa: Lina Bolmarčića 22

  Grad: Malinska

  Region: 51511 Malinska

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije