Croatia Zute Stranice

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ Kloštar Ivanić

01 28 92 341


  Ime tvrtke: OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

  Telefon: 01 28 92 341

  Ime datoteke: opcinaklostarivanicklostarivanic

  Adresa: Školska 22

  Grad: Kloštar Ivanić

  Region: 10312 Kloštar Ivanić

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije