Croatia Zute Stranice

OPĆINA DONJI KRALJEVEC Donji Kraljevec

040 65 51 26


  Ime tvrtke: OPĆINA DONJI KRALJEVEC

  Telefon: 040 65 51 26

  Ime datoteke: opcinadonjikraljevecdonjikraljevec

  Adresa: Kolodvorska 52d

  Grad: Donji Kraljevec

  Region: 40320 Donji Kraljevec

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije