Croatia Zute Stranice

OPĆINA BAŠKA Baška

051 85 68 09


  Ime tvrtke: OPĆINA BAŠKA

  Telefon: 051 85 68 09

  Ime datoteke: opcinabaskabaska

  Adresa: Palada 88

  Grad: Baška

  Region: 51523 Baška

  Opis: Javni i Drzavni uredi ili institucije