Croatia Zute Stranice

OPATIJA UNION ZANATSKA ZADRUGA Rijeka

051 43 65 68


  Ime tvrtke: OPATIJA UNION ZANATSKA ZADRUGA

  Telefon: 051 43 65 68

  Ime datoteke: opatijaunionzanatskazadrugarijeka

  Adresa: Šet. Trinaeste divizije 70

  Grad: Rijeka

  Region: 51000 Rijeka

  Opis: Niskogradnja - Usluge i izvedba