Croatia Zute Stranice

OMV ISTRA BENZ d.o.o. - BENZINSKA POSTAJA VRATA JADRANA Rijeka

051 22 50 56


  Ime tvrtke: OMV ISTRA BENZ d.o.o. - BENZINSKA POSTAJA VRATA JADRANA

  Telefon: 051 22 50 56

  Ime datoteke: omvistrabenzdoobenzinskapostajavratajadranarijeka

  Adresa: Martinkovac bb-jug

  Grad: Rijeka

  Region: 51000 Rijeka

  Opis: Benzinske pumpe i postaje