Croatia Zute Stranice

OGNJIŠĆE d.o.o. Omišalj

051 84 20 56


  Ime tvrtke: OGNJIŠĆE d.o.o.

  Telefon: 051 84 20 56

  Ime datoteke: ognjiscedooomisalj

  Adresa: Kačini 2

  Grad: Omišalj

  Region: 51513 Omišalj

  Opis: Uzgoj i prerada drveta