Croatia Zute Stranice

OBRT ZA SAKUPLJANJE I TRGOVINU SEKUNDARNIH SIROVINA EKORAD Bjelovar

043 23 21 83


  Ime tvrtke: OBRT ZA SAKUPLJANJE I TRGOVINU SEKUNDARNIH SIROVINA EKORAD

  Telefon: 043 23 21 83

  Ime datoteke: obrtzasakupljanjeitrgovinusekundarnihsirovinaekoradbjelovar_44151

  Adresa: Egidija Bulešića 4

  Grad: Bjelovar

  Region: 43000 Bjelovar

  Opis: Trgovina sekundarih sirovina