Croatia Zute Stranice

NOVA SPEKTRA d.o.o. Čakovec

040 39 07 00


  Ime tvrtke: NOVA SPEKTRA d.o.o.

  Telefon: 040 39 07 00

  Ime datoteke: novaspektradoocakovec

  Adresa: Braće Radića 8

  Grad: Čakovec

  Region: 40000 Čakovec

  Opis: Zavrsni Radovi u gradjevini