Croatia Zute Stranice

NISA USLUŽNO, TRGOVAČKO d.o.o. Vir

023 36 23 62


  Ime tvrtke: NISA USLUŽNO, TRGOVAČKO d.o.o.

  Telefon: 023 36 23 62

  Ime datoteke: nisausluznotrgovackodoovir

  Adresa: Trg Svetog Ivana

  Grad: Vir

  Region: 23234 Vir

  Opis: Elektromaterijal i oprema