Croatia Zute Stranice

NARODNO UČILIŠTE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Rijeka

051 21 22 69


  Ime tvrtke: NARODNO UČILIŠTE USTANOVA ZA OBRAZOVANJE I KULTURU

  Telefon: 051 21 22 69

  Ime datoteke: narodnoucilisteustanovazaobrazovanjeikultururijeka

  Adresa: Školjić 9

  Grad: Rijeka

  Region: 51000 Rijeka

  Opis: Ured